Termeni si Conditii Site-ul www.bucharestfilmstudios.com este proprietatea companiei Bucharest Film Studios SA cu sediul in Buftea, Str. Studioului nr.1, Jud. Ilfov, inregistrata in Registrul ComerĊ£ului cu numarul J23/2525/2002, CUI: RO2788488 si poate fi contactata pe adresa de e-mail: office@bucharestfilmstudios.com. Pe parcursul acestor termeni si conditii ne vom referi la website prin sintagma "bucharestfilmstudios.com".
Prin utilizarea site-ului bucharestfilmstudios.com si/sau al oricarui dintre serviciile oferite se considera ca ati citit, inteles si acceptat integral termenii si conditiile de utilizare a site-ului. 
Site-ul bucharestfilmstudios.com este proprietatea unei companii romanesti si, prin urmare, se supune legilor din Romania. 
Compania Bucharest Film Studios isi rezerva dreptul de a realiza in orice moment modificari asupra continutului site-ului.

Toate drepturile asupra materialelor apartin Bucharest Film Studios . Reproducerea oricarei informatii sau oricaror materiale se poate face numai cu acordul companiei.
O data cu inregistrarea pe site, acordati companiei Bucharest Film Studios dreptul de a folosi pentru campaniile publicitare sau promotionale proprii si ale partenerilor sai, datele pe care le-ati furnizat o data cu inregistrarea pe site.

Informatiile existente pe acest site ofera detalii despre oferta comerciala de servicii in domeniul productiei de film, advertising s.a.m.d. a Bucharest Film Studios. Pentru a accesa pagina bucharestfilmstudios.com, un utilizator nu este obligat sa se inregistreze. Cu toate acestea, pentru a beneficia de anumite servicii, accesul la baza de date a Bucharest Film Studios este necesar ca utilizatorul sa se inregistreze prin USER si PAROLA.
Terms & Conditions www.bucharestfilmstudios.com is the property of Bucharest Film Studios S.A., headquarted in 1st Studioului Street, Buftea, Ilfov County, registered with the Trade Registry Office under no. J23/2525/2002, unique registration code R2788488 and it can be contacted at the e-mail address: office@bucharestfilmstudios.com.Throughout these terms and conditions we shall refer to the website as "bucharestfilmstudios.com ". By using the bucharestfilmstudios.com website and/or any of the services offered hereby it is considered that one has fully read, understood and agreed to all Terms and Conditions (governing use of this Website) of the website usage. Bucharestfilmstudios.com website is owned by a Romanian company and therefore complies with the laws of Romania. Bucharest Film Studios company reserves the right to make changes at any time regarding the content of the website.

All rights belong to Bucharest Film Studios. The reproduction of any information or any material can only be made with the consent of the company. Once registered on the website, one grants Bucharest Film Studios the right to use all data provided at registration for their own or their partners advertising or promotional campaigns. The information on this site provides details about Bucharest Film Studios' commercial service offer in film production, advertising and so on. To access bucharestfilmstudios.com webpage, a user is not required to register. However, to qualify for certain services, access to Bucharest Film Studios database it is conditioned by registering with a USERNAME and PASSWORD.